moayene

معاینه و مشاوره رایگان

عموما افراد در زمان خرید عینک با ابهاماتی مواجه هستند که درنهایت ممکن است نتیجه قطعی را به شکل آگاهانه از خریدشان دریافت نکنند.مدیریت گروه با توجه به تجربیات، سوابق و همچنین تحلیل نیازهای مراجعین به این باور رسیده که با استفاده از امکانات لازم، واحد مشاوره را در گروه فعال نموده تا در مباحث…